ספריה-הוראת קיזוז בגין אי החזרת ספרים

לכבוד

הספרייה

הקריה האקדמית אונו

קריית אונו

הוראת קיזוז בגין אי החזרת ספרים

  1. ידוע לי כי בכפוף לזכותי לשאול ספרים מהספרייה אנהג בהתאם לנוהלי הספרייה, בכל הנוגע להשאלת ספרים והחזרתם.

  2. ידוע לי כי על איחור בהחזרת ספרים מושת קנס מצטבר.

  1. אני מאשר/ת שאם לא אחזיר את הספרים שהושאלו על ידי עד למועד שייקבע על ידי הספרייה, אזי המכללה תהיה  רשאית לקזז את מחיר הספרים מכל סכום שמגיע לי, כולל ממשכורתי,  לפי מחירם בשוק.

שם מלא*שדה חובה
קמפוס*שדה חובה

נגישות בקרייה האקדמית אונו

© כל הזכויות שמורות – הקריה האקדמית אונו

תפריט נגישות

רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי, העוסק בגביית מסים בישראל ששייך למשרד האוצר.

רשות המסים מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קנייה, מכס ומס בולים.
הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.

החטיבה משפטית ברשות המסים מטפלת בנושאים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

במישור הפלילי מטפלת בהכנה וניהול של תיקים פליליים הנוגעים לעבירות מס מהותיות במע”מ ומכס, וכן בעבירות בסיסיות במס הכנסה, מע”מ ומכס.