ספריה-כתב התחייבות להשאלת מחשב נייד

20/05/2024

לכבוד

הספרייה

הקריה האקדמית אונו

קריית אונו

כתב התחייבות להשאלת מחשב נייד

ערכת המחשב כוללת:
מחשב נייד HP 15.6 אינץ' + סוללה + מטען + עכבר + תיק נשיאה
יישומים : השואל יהיה אחראי להסיר יישומים שהוריד ומידע אישי לימודי אחר, במידה והתקין.

DD סלאש MM סלאש YYYY
ידוע לי שההשאלה היא אישית ואינה ניתנת להעברה*שדה חובה
ידוע לי כי המאחר בהחזרה יחויב בקנס כספי בסך 50 ₪ ליום אחור. במקרה של גרימת נזק או פגם או חוסר שייגרם למכשיר על חלקיו, לרבות אובדנו או גניבתו בשעה שהוא ברשותי אחויב בעלות כספית כפי שייקבע על ידי הנהלת הספרייה.*שדה חובה

אני הח"מ

שם מלא*שדה חובה
קראתי והבנתי את כל הסעיפים שבכתב ההתחייבות, ומתחייב/ת לנהוג לפיהם*שדה חובה
בדקתי את תכולת הערכה והיא ניתנה לי בשלמותה לפי הפרוט שלעיל.*שדה חובה
DD סלאש MM סלאש YYYY

נגישות בקרייה האקדמית אונו

© כל הזכויות שמורות – הקריה האקדמית אונו

תפריט נגישות

רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי, העוסק בגביית מסים בישראל ששייך למשרד האוצר.

רשות המסים מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קנייה, מכס ומס בולים.
הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.

החטיבה משפטית ברשות המסים מטפלת בנושאים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

במישור הפלילי מטפלת בהכנה וניהול של תיקים פליליים הנוגעים לעבירות מס מהותיות במע”מ ומכס, וכן בעבירות בסיסיות במס הכנסה, מע”מ ומכס.